Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Молодіжна політика

Молодь складає 80% від чисельності всього персоналу групи компаній KARTLI, що свідчить про ефективність молодіжної політики та відповідає корпоративній стратегії керування персоналом. Три чверті моллодих спеціалістів являються студентами вищих навчальних закладів.

Молодіжна політика направлена на залучення молодих робітників та розвиток їх професійного потенціалу. В KARTLI розроблена трьохетапна система відбору, підготовки та формування кадрового потенціалу:

- участь спеціалістів по керуванню персоналом в “Ярмарках вакансій” для студентіввищих навчальних закладів;

- організація  навчання молоді;

- забезпечення можливості кар'єрного зросту молодих співробітників.

Участь в “Ярмарках вакансій” дозволяє нам працювати з тими, хто ще не визначився з вибором майбутньої діяльності, але має необхідні для роботи в KARTLI якості — бажання реалізуватися, комунікацію та відповідність корпоративним цінностям нашої організації. прагнення до реалізації, комунікабельність та відповідність корпоративним цінностям нашої організації.

Навчання молодих співробітників починається вже с перших днів роботи в KARTLI, ще в період випробувального терміну. Навчання комплексне — як силами спеціалістів  KARTLI, так і за рахунок залучення відомих компаній по роботі з персоналом. Важливу роль в підготовці молодого співробітника грають наставники з числа спеціалістів  KARTLI, які супроводжують його на протязі всього випробувального терміну.

Можливість кар’єрного зросту дозволяє молодому спеціалісту на раннфх етапах трудової діяльності отримати впевненість в майбутньому, будувати реальні життєві плани. В KARTLI проводиться щорічна атестація, позитивні результати якої гарантують молодому спеціалісту просування по кар’єрі, аж до керівних посад.