Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Безпека праці

Створення безпечних умов праці, збереження життя і здоров'я співробітників є одним з пріоритетних напрямків діяльності компанії в області охорони праці.

В забезпечення безпеки і збереження здоров'я співробітників залучений персонал всіх рівнів - від керівників до рядових співробітників. Поставлені завдання вирішуються, перш за все, шляхом розробки і реалізації превентивних та профілактичних заходів: співробітники своєчасно проходять інструктажі та навчання в галузі охорони праці і техніки безпеки, в компанії реалізуються програми щодо поліпшення умов праці та підвищення рівня санітарно-побутового обслуговування працівників.

Комплексний підхід дозволяє строго відповідати нормам чинного законодавства в галузі охорони праці, а також виключати ризики нещасних випадків і травматизму.

Політика забезпечення гідного рівня життя співробітників, професійний розвиток, збереження здоров'я є важливою умовою мотивації персоналу, що забезпечує успішне виконання поставлених завдань з мінімальними витратами і максимальною ефективністю.