Безпека праці

Створення безпечних умов праці, збереження життя і здоров'я співробітників є одним з пріоритетних напрямків діяльності компанії в області охорони праці.

В забезпечення безпеки і збереження здоров'я співробітників залучений персонал всіх рівнів - від керівників до рядових співробітників. Поставлені завдання вирішуються, перш за все, шляхом розробки і реалізації превентивних та профілактичних заходів: співробітники своєчасно проходять інструктажі та навчання в галузі охорони праці і техніки безпеки, в компанії реалізуються програми щодо поліпшення умов праці та підвищення рівня санітарно-побутового обслуговування працівників.

Комплексний підхід дозволяє строго відповідати нормам чинного законодавства в галузі охорони праці, а також виключати ризики нещасних випадків і травматизму.

Політика забезпечення гідного рівня життя співробітників, професійний розвиток, збереження здоров'я є важливою умовою мотивації персоналу, що забезпечує успішне виконання поставлених завдань з мінімальними витратами і максимальною ефективністю.

Зведена відомість результатів проведення СОУТ 2019 год

Зведена відомість результатів проведення СОУТ 2018 год

Перелік рекомендованих заходів щодо поліпшення умов праці 2019 рік

Перелік рекомендованих заходів щодо поліпшення умов праці 2018 рік