Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Кадрова політика

У Групі компаній KARTLI працює багатонаціональний колектив професіоналів. Взаємовідносини роботодавця і співробітників будуються за принципом справедливого партнерства. 

У процесі формування професійного колективу в KARTLI розроблена стратегія управління персоналом, спрямована на:

- мотивацію кожного співробітника до досягнення корпоративних цілей;

- об'єктивну оцінку ступеня досягнення результатів кожним співробітником;

- підвищення результативності роботи на всіх рівнях;

- забезпечення ефективного використання можливостей і потенціалу кожного співробітника;

- навчання і розвиток, планування кадрового потенціалу;

- створення ефективної системи мотивації;

- безперервне і динамічний розвиток організації.

Розвиток та кар'єрний зріст персоналу здійснюється шляхом залучення сучасних методів оцінки та підготовки спеціалістів. Підвищенню професійного рівня сприяють корпоративні програми навчання, щорічна атестація всіх працівників, включаючи керівників.

В структурі винагороди передбачені постійна частина — базова винагорода та змінна частина — премія, розмір якої залежить від виконання ключових показників ефективності та відповідність корпоративній культурі і цінностям компанії.

Кожний співробітник вносить свій особистий вклад в розвиток компанії, поділяючи спільні цінності: орієнтацію на результат, співробітництво та командну роботу, довіру, взаємоповагу та надійність, розвиток, ініціативність та лідерство.

ГГрупа компаній KARTLI забезпечує своїм співробітникам достойні умови праці, справедливу винагороду, соціальні гарантії, можливості професійного та кар'єрного зросту. Ми орієнтовані на подальший розвиток компанії та максимальне розкриття потенціалу кожного співробітника.