Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Екологія

Група компаній KARTLI вважає екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища одним із найважливіших пріоритетів своєї діяльності. Наразі проводяться роботи з впровадження корпоративної системи екологічного менеджменту, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

Екологічна політика KARTLI грунтується на:

- підвищену увагу до екологічних наслідків основної діяльності, зниження негативних впливів на навколишнє середовище та клімат;

- прагненні до розширення асортименту екологічно чистої продукції.

Пріоритетними цілями в галузі екологічної безпеки є:

- взаємодія з відповідальними виробниками та переробниками, які прагнуть досягнення цілей сталого розвитку ООН;

- оптимізація енергоспоживання;

- підвищення рівня екологічної та корпоративної відповідальності у співробітників;

- запобігання забрудненням та раціональне використання природних ресурсів;

- скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

- зменшення кількості, а також переробка та утилізація відходів;

- попередження та готовність до ліквідації наслідків можливих аварійних ситуацій;

- забезпечення рівня впливу на навколишнє природне середовище, що відповідає встановленим вимогам національного та міжнародного законодавства.