Екологія

Група компаній KARTLI вважає екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища одним з найважливіших пріоритетів своєї діяльності. В даний час проводяться роботи по впровадженню корпоративної системи екологічного менеджменту, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

Екологічна політика KARTLI грунтується на:

- підвищену увагу до екологічних наслідків основної діяльності, зниженні негативних впливів на навколишнє середовище і клімат;

- прагненні до розширення асортименту екологічно чистої продукції.

Пріоритетними цілями в області екологічної безпеки є:

- запобігання забруднень і раціональне використання природних ресурсів;

- скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

- переробка та утилізація відходів;

- попередження і готовність до ліквідації наслідків можливих аварійних ситуацій;

- забезпечення рівня впливу на навколишнє природне середовище, який відповідає встановленим вимогам національного і міжнародного законодавства.