Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Відповідальність


Екологія

Група компаній KARTLI вважає екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища одним із найважливіших пріоритетів своєї діяльності. Наразі проводяться роботи з впровадження корпоративної системи екологічного менеджменту, яка відповідає вимогам м...

Детальніше

Безпека праці

Створення безпечних умов праці, збереження життя і здоров'я співробітників є одним з пріоритетних напрямків діяльності компанії в області охорони праці. В забезпечення безпеки і збереження здоров'я співробітників залучений персонал всіх рівнів - в...

Детальніше

Кадрова політика

У Групі компаній KARTLI працює багатонаціональний колектив професіоналів. Взаємовідносини роботодавця і співробітників будуються за принципом справедливого партнерства.  У процесі формування професійного колективу в KARTLI розроблена стратегі...

Детальніше

Молодіжна політика

Молодь складає 80% від чисельності всього персоналу групи компаній KARTLI, що свідчить про ефективність молодіжної політики та відповідає корпоративній стратегії керування персоналом. Три чверті моллодих спеціалістів являються студентами вищих навчал...

Детальніше

Резюме

Форма резюме

Детальніше