Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Відповідальність


Екологія

Група компаній KARTLI вважає екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища одним з найважливіших пріоритетів своєї діяльності. В даний час проводяться роботи по впровадженню корпоративної системи екологічного менеджменту, що відповідає вимог...

Детальніше
10.05.2018

Безпека праці

Створення безпечних умов праці, збереження життя і здоров'я співробітників є одним з пріоритетних напрямків діяльності компанії в області охорони праці. В забезпечення безпеки і збереження здоров'я співробітників залучений персонал всіх рівнів - в...

Детальніше
10.05.2018

Кадрова політика

У Групі компаній KARTLI працює багатонаціональний колектив професіоналів. Взаємовідносини роботодавця і співробітників будуються за принципом справедливого партнерства.  У процесі формування професійного колективу в KARTLI розроблена стратегі...

Детальніше
10.05.2018

Молодіжна політика

Молодь складає 80% від чисельності всього персоналу групи компаній KARTLI, що свідчить про ефективність молодіжної політики та відповідає корпоративній стратегії керування персоналом. Три чверті моллодих спеціалістів являються студентами вищих навчал...

Детальніше
10.05.2018

Резюме

Форма резюме

Детальніше
10.05.2018