Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Група KARTLI закінчила проект побудови системи управління транснаціональною корпорацією на базі 1С:ERP

У зв'язку з безперервним зростанням поставок за границю за останні 1,5 роки та особливостями імпортно-експортних угод група KARTLI зівштохнулась з необхідністю розробки на базі 1С:ERP єдиної системи управління транснаціональною корпорацією та механізму організації мультивалютного обліку.

В січні 2020 року група KARTLI запустила проект, цілями якого є:

1) Розробка на базі "1C:ERP" системи управління транснаціональною корпорацією "KARTLI" на принципах розподілення відповідальності за використання активів групи "KARTLI" (об'єкт управління → суб'єкт управління → показники, де об'єктом упраління є «компанія – вид продукції», суб'єктом – керівник відділу групи "KARTLI"), зокрема:

- механізму управління активами групи KARTLI;

- механізму отримання усієї необхідної управлінської інформації (фінансового результату, прибутку від продаж, складських залишків) в режимі реального часу. 2)Створення на базі "1C:ERP" механізму управління транснаціональною корпорацією "KARTLI", зокрема:

- єдиної бази для зберігання всієї первинної, нормативно-довідкової, договірної документації по групі "KARTLI";

- єдиної зручної системи візуалізації керівнх даних на мобільних та стаціонарних приладах з широким використанням графічних інструментів;

- єдиної бази даних для зберігання усіх внутрішніх нормативних документів групи "KARTLI".

3) Розробка механізму організації мультивалютного обліку для транснаціональної корпорації "KARTLI".

4) Оптимізація процесу логістики: створення на базі "1C:ERP" механізму оформлення мультимодальних та морських перевезень.

Проект був успішно закінчений в березні поточного року.