Міжнародний Трейдинг Полімерів та Нафтохімії

Стратегія

Стратегічний розвиток компанії представлено у двух напрямках: Продуктова стратегія та Стратегія організаційного розвитку.

Продуктова стратегія:

- Ринки. Стратегічні цілі Компанії складаються в утриманні досягнутого рівня присутності на традиційних ринках (Росія, країни пострадянського простору), значного розширення частки ринку країн Європейського Союзу, входження в нові ринки (Південно-Східна Азія, Близький і Середній Схід).

- Нові продукти. Компанія ставить своїм завданням освоєння нового продуктового ряду (каучуки) і вихід з новим продуктом на ринок.

- Диверсифікація. Стратегічною метою компанії є створення сучасної високоінтегрованої Інтелектуальної системи управління транспортної і складської логістикою. Дана система створюється в кооперації з найбільшим в РФ виробником магістральних тягачів.

- Інжиніринг. Компанія прагне до створення (в кооперації з провідними науково-виробничими структурами країни) Центру інжинірингу полімерної продукції, метою якого стане оптимізація технологій переробки вторинної полімерної сировини, створення класифікатора сировини, оптимальний підбір аналогів.

Стратегія організаційного розвитку:

- Організаційна структура. У зв'язку зі значним зростанням обсягів продажів, освоєнням нових ринків, диверсифікацією бізнесу, Компанія веде роботу зі створення нової системи управління, заснованої на принципах проектно-цільових груп, матричної організаційної структури і постійним вдосконаленням мотиваційних механізмів для співробітників.

- Бізнес процеси. Компанія розробляє і постійно оптимізує внутрішні і зовнішні бізнес-процеси з метою сертифікації та підтримання належного рівня управління відповідно до міжнародних Стандартів менеджменту якості серії ISO 9001. Відділ інформаційних технологій безперервно удосконалює інформаційну систему підприємства, що базується на найсучасніших апаратних і програмних засобах рівня ERP.