İşyeri güvenliği

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışanların hayatını ve sağlığını koruma, şirketin iş güvenliği alanındaki öncelikli faaliyetlerinden biridir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için, sorumlu yöneticilerden sıradan çalışanlara kadar her seviyedeki çalışanlar söz konusudur. Belirlenen görevler, her şeyden önce, tedbirli ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla çözülür: çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği alanında zamanında talimat ve eğitim alır, şirket çalışma koşullarını iyileştirmek ve sıhhi seviyesini artırmak için programlar uygular.

Entegre yaklaşım, iş gücünün korunması alanındaki mevcut mevzuatın düzenlemelerine sıkı sıkıya uymayı ve kaza ve yaralanma risklerini hariç tutmayı sağlar.

Çalışanlar için iyi bir yaşam standardı sağlama, mesleki gelişim ve sağlığı koruma politikası, görevlerin minimum maliyet ve maksimum verimlilikle başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayan personeli motive etmek için önemli bir koşuldur.