Çevre politikası

KARTLİ Şirketler Grubu, çevre güvenliğini ve çevre korumasını faaliyetlerinin en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir. Uluslararası İSO 14001 standardına uygun kurumsal çevre yönetim sisteminin uygulanması için çalışmalar devam etmektedir.

KARTLİ çevre politikası aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

- çevre ve iklim üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak ana faaliyetin çevresel sonuçları konusunda artan farkındalık;

- çevre dostu ürün yelpazesini genişletme arzusu.

Çevre alanındaki güvenliğinde ön hedefler:

- kirliliğin önlenmesi ve doğal kaynakların rasyonel kullanımı;

- atmosferdeki kirletici emisyonların azaltılması;

- geri dönüşüm ve atık bertaraf;

- olası acil durumların sonuçlarını ortadan kaldırmak için uyarı ve hazırlık;

- ulusal ve uluslararası mevzuatın öngörülen gerekliliklerine uygun doğal çevre üzerindeki etki düzeyinin sağlanması.