Sorumluluğumuz


Çevre politikası

KARTLİ Şirketler Grubu, çevre güvenliğini ve çevre korumasını faaliyetlerinin en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir. Uluslararası İSO 14001 standardına uygun kurumsal çevre yönetim sisteminin uygulanması için çalışmalar devam etmektedir. ...

Daha fazla detay

İşyeri güvenliği

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışanların hayatını ve sağlığını koruma, şirketin iş güvenliği alanındaki öncelikli faaliyetlerinden biridir. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için, sorumlu yöneticilerden sıradan çalışanlara kadar...

Daha fazla detay

Personel politikası

KARTLİ Şirketler Grubu, işveren ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi adil ortaklık ilkesine dayanan çok uluslu bir profesyonel ekibi istihdam etmektedir. Profesyonel personel oluşturma sürecinde, KARTLİ aşağıdakileri hedefleyen bir personel yönetim s...

Daha fazla detay

Gençlik politikası

Genç personelimiz, gençlik politikasının etkinliğini kanıtlayan ve personel yönetiminin kurumsal stratejisine karşılık gelen KARTLİ şirketler grubunun toplam personel sayısının %80'ini oluşturmaktadır. Genç uzmanların dörtte üçü yüksek öğretim kuruml...

Daha fazla detay