Etilen-propilen-dien kauçukları, bir elastomerik malzeme olarak doğal özelliklerinden ötürü dış ortam şartlarına ve düşük sıcaklıklardaki ortamlara mükemmel dayanım sağlar. EPDM kauçuk propilen ve doymamış dienin kopolimerizasyonuyla üretilen bir çeşit polimer materyaldir. Etilen-propilen-dien kauçukları hortumlar, contalar, çatı kaplamalar, kablo kılıfı üretiminde kullanılır.