Tarihçimiz

Şirketin yeni tarihçesi 2010 yıından itibaren başlamaktadır. Hem en büyük polimer hammadde üreticileri hem de binlerce nihai ürün üreticisi iş ortaklarımız olmaktadır. Şimdiye kadar, şirketin şubeleri İsviçre, Kazakistan, Özbekistan Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye'de kayıtlıdır, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin. Şirket, Avrupa ve Sovyet sonrası ülkelerde onlarca depo işletmektedir.

Şirketin başarısı büyük ölçüde stratejik ortaklarımızdan kaynaklanmaktadır, bunun için onlara minnettarlığımızı ve takdirimizi ifade ediyoruz. Bu sırada biz, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve yeni ortaklık alanlarının geliştirilmesi  fikrine bağlı kalmaya devam edeceğiz.