პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა
ანკეტა მიმწოდებლებისათვის
1. Სათაო ოფისი.
Ქვეყანა
2. წარმოება.
Ქვეყანა
3. პროდუქტები.
4. პროდუქტიული შესაძლებლობები, ტონა წელიწადში.
პროდუქტიული შესაძლებლობები
5. რომელი ქვეყნებია ქართლი აინტერესებს თქვენი კომპანია, როგორც დისტრიბუტორი?
6. დისტრიბუციისთვის საკონტაქტო პირი.
Სრული სახელი
ტელეფონი
E-mail
გმადლობთ ფორმის შევსებისთვის!