პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

თერმოპლასტიკური ელასტომერი

მოქმედების სფერო: გადახურვის მასალების, გზის ბიტუმის, მაღალი ზემოქმედების პლასტმასის, ფეხსაცმლის ძირის მასალების, დამცავი საიზოლაციო მასალების, წებოების, ელექტრო პროდუქტების წარმოება.