პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ხსნადი პოლიმერიზაციის ბუტადიენ-სტიროლის კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: სალტეს, კონვეიერის ლენტების , ტექნიკური ფირფიტების წარმოება და ფეხსაცმლის წარმოებაში.