პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა
პროგრამები: საბურავის ფეხი და გვერდითი კედელი, ფეხსაცმლის ძირები, კონვეიერის ქამარი, შლანგი და მილის საფარი, სპორტული საქონელი