პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ბუტადიენ-სტიროლის (ემულსიური)ზეთშევსებული კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: სალტეს, რეზინო-ტექნიკური, საკაბელო და ფეხსაცმლის მრეწველობა.