პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ბუთილკაუჩუკი

გამოყენების სფერო: სალტე, ვულკანიზაციის დიაფრაგმები, ორთქლის გარსამოსი, რეზინის რგოლები, მამკვრივებელი, ჰერმეტიკები და სახურავის საფარი