პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ბუტადიენის კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: გამოიყენება ფეხსაცმლის წარმოებაში, სალტეების, ასბესტ-რეზინის ნაწარმის, ფერადი რეზინის ტექნიკური ნაკეთობების, გარსამოსისდა კონვეიერის ლენტების წარმოებისას, კაბელების იზოლაციაში.