პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ბუთილკაუჩუკი

გამოყენების სფერო: სალტე, ვულკანიზაციის დიაფრაგმები, ორთქლის გარსამოსი, რეზინის რგოლები, მამკვრივებელი, ჰერმეტიკები და სახურავის საფარი

ბუტადიენის კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: გამოიყენება ფეხსაცმლის წარმოებაში, სალტეების, ასბესტ-რეზინის ნაწარმის, ფერადი რეზინის ტექნიკური ნაკეთობების, გარსამოსისდა კონვეიერის ლენტების წარმოებისას, კაბელების იზოლაციაში.

ბუტადიენ-სტიროლის ემულსიური არაზეთშევსებული კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: სალტეს, რეზინო-ტექნიკური, საკაბელო და ფეხსაცმლის მრეწველობა.

ბუტადიენ-სტიროლის (ემულსიური)ზეთშევსებული კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: სალტეს, რეზინო-ტექნიკური, საკაბელო და ფეხსაცმლის მრეწველობა.

იზოპრენის კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: არის იდეალური არჩევანი ისეთ დარგებში გამოყენებისათვის, სადაც ჩვეულებრივ გამოიყენება ნატურალური კაუჩუკი და სადაც მნიშვნელოვანია მაღალი ტექნოლოგიურობა და ფიზიკა-ტექნიკური მაჩვენებლების სტაბილურობა.

ხსნადი პოლიმერიზაციის ბუტადიენ-სტიროლის კაუჩუკი

გამოყენების სფერო: სალტეს, კონვეიერის ლენტების , ტექნიკური ფირფიტების წარმოება და ფეხსაცმლის წარმოებაში.

EPDM / ეთილენ პროპილენ დიენის რეზინები

პროგრამები: შლანგები, ბეჭდები, შუასადებები, გადახურვა, საკაბელო გარსები

PBR / პოლიბუტადიენის რეზინები

პროგრამები: საბურავის ფეხი და გვერდითი კედელი, ფეხსაცმლის ძირები, კონვეიერის ქამარი, შლანგი და მილის საფარი, სპორტული საქონელი

POE / პოლიოლეფინის რეზინები

პროგრამები: ზემოქმედების მოდიფიკატორი საავტომობილო ნაერთებისთვის, ფეხსაცმელი, საკაბელო და მავთულის გარსი, პოლიამიდის მოდიფიკაცია

თერმოპლასტიკური ელასტომერი

მოქმედების სფერო: გადახურვის მასალების, გზის ბიტუმის, მაღალი ზემოქმედების პლასტმასის, ფეხსაცმლის ძირის მასალების, დამცავი საიზოლაციო მასალების, წებოების, ელექტრო პროდუქტების წარმოება.