პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პოლისტიროლი

აქაფებული
დარტყმა მედეგი
ზოგადი დანიშნულების
გამოყენების სფერო: თბოსაიზოლაციო ფილების წარმოება, ცეცხლმედეგი ტექნიკური და საკვები შეფუთვა, ჭურჭელი, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.

პროდუქციის ცნობარი