პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პოლიპროპილენი

ჰომოპოლიმერი
ბლოკ სოპოლიმერული
სტატს სოპოლიმერულიр
გამოყენების სფერო: ფირების, ტომრების, ტარას, მილების, დეტალების, ჭურჭლის, გეოსინთეტიკური მასალების წარმოება.

პროდუქციის ცნობარი