პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი (მსპ)

ხაზოვანი მაღალი წნევის პოლიეთილენის
დაბალი წნევის პოლიეთილენი
სოპოლიმერები (ბუტენი-1/გექსენი-1/ოქტენი-1)
გამოყენების სფერო: ფირების, მილების, ელექტროიზოლაციის, სამშენებლო მასალების, ბოჭკოების, შიდა ორგანოების პროთეზების წარმოება.