პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენი (დსპ)

გამოყენების სფერო: სხვადასხვა სახის ფირების წარმოება, სადენებისა და კაბელების იზოლაციის დადება, საყოფაცხოვრებო და ტექნიკური დეტალების წარმოება.

მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი (მსპ)

ხაზოვანი მაღალი წნევის პოლიეთილენის
დაბალი წნევის პოლიეთილენი
სოპოლიმერები (ბუტენი-1/გექსენი-1/ოქტენი-1)
გამოყენების სფერო: ფირების, მილების, ელექტროიზოლაციის, სამშენებლო მასალების, ბოჭკოების, შიდა ორგანოების პროთეზების წარმოება.

დაბალი სიმკვრივის წრფივი პოლიეთილენი (დსწპ)

გამოყენების სფერო: ფირების, სტრეიჩ-ფირების, სასოფლო-სამეურნეო ფირების, სტრეიჩ-ხუდ ფირების, საკაბელო იზოლაციის, საირიგაციო და გოფრირებული მილების, პენოპოლიეთილენის, ნართი და ძაფების წარმოება; დსპ-ს და მსპ-ს ПВД-ს დანამატი; ლამინაცია

მეტალოცენის ხაზოვანი დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენის

გამოყენების სფერო: სტრეიჩ-ფირების, სტრეიჩ-ხუდ ფირების, რძის ფირების, ზოგადი დანიშნულების მაღალი სიმკვრივის ფირების, ლამინირების ფირების, სათბურის, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ფირების წარმოება; აგრეთვე გამოიყენება დამოუკიდებლად ან სხვა სახის პოლიეთილენი...

საშუალო სიმკვრივის წრფივი პოლიეთილენი (სსწპ)

გამოყენების სფერო: პლასტიკის ავზებისა და სხვადასხვა დანიშნულების ჭურჭლის, სეპტიკების, კესონების, შესანახი კონტეინერების, გამანაწილებელი ბლოკების, პლასტიკის ნაგებობების (ცხოველების სახლები, საბავშვო მოედნები, სარდაფები და ა. შ.) წარმოება. უპირატესად გ...