პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პოლიეთილენტრეფტალატი (პეტფ)

გამოყენების სფერო: გაზიანი წყლის, წვენების, რძის პროდუქტების, მზესუმზირის ზეთის, სამედიცინო პრეპარატების, საყოფაცხოვრებო ქიმიის საკვები შეფუთვის წარმოება.