პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ნახშირბადოვანი შავი

პროგრამები: გამოიყენება როგორც გამაძლიერებელი კომპონენტი რეზინისა და პლასტმასის წარმოებაში. ნახშირბადის შავი წარმოების დაახლოებით 70% გამოიყენება საბურავების წარმოებაში, დაახლოებით 20% რეზინის პროდუქტების წარმოებაში. დანარჩენი გამოიყენება როგორც შავი პიგმენტი; პლასტმასის შემაფერხებელი "დაბერება"; კომპონენტი, რომელიც პლასტმასს ანიჭებს განსაკუთრებულ თვისებებს (გამტარი, ანტისტატიკური, ულტრაიისფერი გამოსხივების შთანთქმის უნარი).