პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

აბც-ფირფიტები

გამოყენების სფერო: 3D ბეჭდვის მასალა, მსხვილ გაბარიტიანი ავტომობილების და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, აპარატურისა და სხვადასხვა დანადგარების წარმოება