პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პოლიპროპილენი

ჰომოპოლიმერი
ბლოკ სოპოლიმერული
სტატს სოპოლიმერულიр
გამოყენების სფერო: ფირების, ტომრების, ტარას, მილების, დეტალების, ჭურჭლის, გეოსინთეტიკური მასალების წარმოება.

პოლისტიროლი

აქაფებული
დარტყმა მედეგი
ზოგადი დანიშნულების
გამოყენების სფერო: თბოსაიზოლაციო ფილების წარმოება, ცეცხლმედეგი ტექნიკური და საკვები შეფუთვა, ჭურჭელი, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.

პოლიკარბონატი

გამოყენების სფერო: ელექტროტექნიკა, ავტომშენებლობა, ელექტრონიკა (საყოფაცხოვრებოელექტრონიკა, მობილური ტელეფონების კორპუსები, ორგტექნიკა, ინფორმაციის მატარებლები), შუქტექნიკა, ოპტიკა, სამედიცინო ტექნიკა, ფართო მოხმარების საქონელი (ჭურჭელი, ბოთლები, შეფუთვა), მშენებლობა (ფურცლები და პანელები).

პოლიეთილენტრეფტალატი (პეტფ)

გამოყენების სფერო: გაზიანი წყლის, წვენების, რძის პროდუქტების, მზესუმზირის ზეთის, სამედიცინო პრეპარატების, საყოფაცხოვრებო ქიმიის საკვები შეფუთვის წარმოება.

პოლივინილქლორიდი (პვქ)

სუსპენზიური პვქ
ემულსიური პვქ
გამოყენების სფერო: შლანგების, ხელოვნური ტყავის, იზოლაციის, ფანჯრის რაფების, ლინოლეუმის წარმოება.

ნახშირბადოვანი შავი

პროგრამები: გამოიყენება როგორც გამაძლიერებელი კომპონენტი რეზინისა და პლასტმასის წარმოებაში. ნახშირბადის შავი წარმოების დაახლოებით 70% გამოიყენება საბურავების წარმოებაში, დაახლოებით 20% რეზინის პროდუქტების წარმოებაში. დანარჩენი გამოიყენება როგორც შავი პიგმენტი; პლასტმასის შემაფერხებელი "დაბერება"; კომპონენტი, რომელიც პლასტმასს ანიჭებს განსაკუთრებულ თვისებებს (გამტარი, ანტისტატიკური, ულტრაიისფერი გამოსხივების შთანთქმის უნარი).

აბც-ფირფიტები

გამოყენების სფერო: 3D ბეჭდვის მასალა, მსხვილ გაბარიტიანი ავტომობილების და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, აპარატურისა და სხვადასხვა დანადგარების წარმოება