პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ახალი ამბები


კაუჩუკი /ელასტომერი

ბუთილკაუჩუკი: გამოყენების სფერო: სალტე, ვულკანიზაციის დიაფრაგმები, ორთქლის გარსამოსი, რეზინის რგოლები, მამკვრივებელი, ჰერმეტიკები და სახურავის საფარი. ბუტადიენის კაუჩუკი: გამოყენების სფერო: გამოიყენება ფეხსაცმლის წარმოებაში, სალტეების, ასბეს...

Უფრო ვრცლად

პოლიეთილენტრეფტალატი (პეტფ)

გამოყენების სფერო: გაზიანი წყლის, წვენების, რძის პროდუქტების, მზესუმზირის ზეთის, სამედიცინო პრეპარატების, საყოფაცხოვრებო ქიმიის საკვები შეფუთვის წარმოება.

Უფრო ვრცლად

პოლივინილქლორიდი (პვქ)

გამოყენების სფერო: შლანგების, ხელოვნური ტყავის, იზოლაციის, ფანჯრის რაფების, ლინოლეუმის წარმოება.

Უფრო ვრცლად

აბც-ფირფიტები

გამოყენების სფერო: 3D ბეჭდვის მასალა, მსხვილ გაბარიტიანი ავტომობილების და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, აპარატურისა და სხვადასხვა დანადგარების წარმოება.

Უფრო ვრცლად

პოლიკარბონატი

გამოყენების სფერო: ელექტროტექნიკა, ავტომშენებლობა, ელექტრონიკა (საყოფაცხოვრებოელექტრონიკა, მობილური ტელეფონების კორპუსები, ორგტექნიკა, ინფორმაციის მატარებლები), შუქტექნიკა, ოპტიკა, სამედიცინო ტექნიკა, ფართო მოხმარების საქონელი (ჭურჭელი, ბოთლები, შეფუ...

Უფრო ვრცლად

პოლისტიროლი

გამოყენების სფერო: თბოსაიზოლაციო ფილების წარმოება, ცეცხლმედეგი ტექნიკური და საკვები შეფუთვა, ჭურჭელი, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.

Უფრო ვრცლად

პოლიპროპილენი

გამოყენების სფერო: ფირების, ტომრების, ტარას, მილების, დეტალების, ჭურჭლის, გეოსინთეტიკური მასალების წარმოება.

Უფრო ვრცლად

პოლიეთილენი

დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენი (LDPE): გამოყენების სფერო: სხვადასხვა სახის ფირების წარმოება, სადენებისა და კაბელების იზოლაციის დადება, საყოფაცხოვრებო და ტექნიკური დეტალების წარმოება. ხაზოვანი მაღალი წნევის პოლიეთილენის: გამოყენების სფერო...

Უფრო ვრცლად