პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

დოკუმენტები


სადამფუძნებლო დოკუმენტები

გაფრთხილება თაღლითების შესახებ   სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli International AG»-ის ამონაწერი სავაჭრო რეესტრიდან «Kartli International AG»-ის წესდება   სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli Bel» მოწმობა იურიდიული პირი...

Უფრო ვრცლად

ფინანსური ანგარიში

შპს «ქართლის» აუდიტის დასკვნები 2015 შპს «ქართლის» აუდიტის დასკვნები 2016 შპს «ქართლის» აუდიტის დასკვნები 2017 შპს «ქართლის» აუდიტის დასკვნები 2018 შპს «ქართლის» აუდიტის დასკვნები 2019 შპს «ქართლის» აუდიტის დასკვნები 2020 შპს «ქართლ...

Უფრო ვრცლად

ლიცენზიები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატი გოსტ რ ისო 9001:2015 შპს «ქართლი» სერტიფიკატი გოსტ რ ისო 9001:2015 Kartli International AG ამონაწერი შვეიცარიის ინტელექტუალური საკუთრების ფედერალური ინსტიტუტის რეესტრიდან (თარგმანი) სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ ალფა-ბანკის...

Უფრო ვრცლად