პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

დოკუმენტები


სადამფუძნებლო დოკუმენტები

გაფრთხილება თაღლითების შესახებ   სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli International AG»-ის ამონაწერი სავაჭრო რეესტრიდან «Kartli International AG»-ის წესდება   სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli Bel» მოწმობა იურიდიული პირი...

Უფრო ვრცლად

ფინანსური ანგარიში

შპს "ქართლის" აუდიტის დასკვნები 2015 წ შპს "ქართლის" აუდიტის დასკვნები 2016 წ შპს "ქართლის" აუდიტის დასკვნები 2017 წ შპს "ქართლის" აუდიტის დასკვნები 2018 წ შპს "ქართლის" აუდიტის დასკვნები 2019 წ ქართლის კომპანიების ჯგუფის აუდიტორი დასკ...

Უფრო ვრცლად

ლიცენზიები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატი გოსტ რ ისო 9001:2015 შპს «ქართლი» სერტიფიკატი გოსტ რ ისო 9001:2015 Kartli International AG ამონაწერი შვეიცარიის ინტელექტუალური საკუთრების ფედერალური ინსტიტუტის რეესტრიდან (თარგმანი) სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ ალფა-ბანკის...

Უფრო ვრცლად