პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

კომპანიების ჯგუფი

KARTLI-ის კომპანიების ჯგუფი ახორციელებს თავის საქმიანობას ევროპულ ბაზარზე და პოსტ საბჭოთა სახელმწიფოებში. ჯგუფის ყველა კომპანია მუშაობს ISO 9001 ხარისხის სტანდარტის მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტებით განსაზღვრული საოპერაციო საქმიანობის ერთიანი სტანდარტების  შესაბამისად, იყენებს ერთიან საინფორმაციო სისტემას და მკაცრად იცავს იმ ქვეყნების კანონმდებლობას, რომლებშიც ისინი რეგისტრირებულნი არიან.

კომპანიების ჯგუფის სტრუქტურა:

- Kartli International AG, ქ. ბარი, შვეიცარია - საქმიანობა ევროპულ ბაზარზე.

- KARTLI USA LLC, ნიუ-ჯერსის შტატი, აშშ - საქმიანობა ამერიკულ ბაზარზე.

- Kartli Turkey Plastik Kimya LTD, ქ. სტამბოლი, თურქეთი - საქმიანობა თურქულ ბაზარზე. 

- Kartli Trading (Hainan) CO., LTD, Haikou, China, ქ. ხაიკოუ, ჩინეთი - საქმიანობა ჩინურ ბაზარზე.

- Kartli Geo LLC, ქ. თბილისი, საქართველო  - საქმიანობა ქართულ ბაზარზე. 

- Kartli LLC, ქ. ყაზანი, რუსეთი - საქმიანობა რუსულ ბაზარზე.

- Kartli Kaz LLP, ქ. ალმატი, ყაზახეთი - საქმიანობა ყაზახურ ბაზარზე.

- Kartli Bel LLC, ქ. მინსკი, ბელორუსია - საქმიანობა ბელორუსულ ბაზარზე.

- Kartli Ukr LLC, ქ. კიევი, უკრაინა - საქმიანობა უკრაინულ ბაზარზე.

- Kartli UTC LLC, ქ. ტაშკენტი, უზბეკეთი - საქმიანობა უზბეკურ ბაზარზე.

- Kartli Singapore PTE. LTD.