პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

მიწოდება

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს საქონლის ოპტიმალურ მიწოდებას მომხმარებლისთვის საავტომობილო, სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტით.

ყოველწლიურად ჩვენ ვაწვდით ჩვენს დამკვეთებს 400 ათას ტონაზე მეტ ნედლეულს.

ჩვენს კომპანიას აქვს საერთაშორისო ტვირთ გადაზიდვის ლიცენზია.

მიწოდების ორგანიზებისას ჩვენ ვიცავთ შემდეგ პრინციპებს:

- საქონლის მიწოდების გარანტია;

- მიწოდების საუკეთესო პირობები კლიენტისათვის;

- პასუხისმგებლობა ტვირთზე მისი მყიდველისათვის გადაცემის მომენტამდე;

- მიწოდება ზუსტად ვადაში;

- საქონლის ღირებულების გადახდის შესაძლებლობა მიწოდების შემდეგ;

- ტრანსპორტის ადგილმდებარეობის მონიტორინგი 24 საათი კვირაში 7 დღის განმავლობაში;

- 1000 მეტი გამოცდილი გადამზიდავი.