პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ტექნოლოგის კონსულტაცია

კომპანია «ქართლში» მომუშავე ტექნოლოგები დაგეხმარებიან ჩვენს მიერ მიწოდებული პროდუქციის ტექნიკურ თვისებებსა და თავისებურებებში, რათა ჩვენმა დამკვეთებმა შეძლონ შეარჩიონ სწორედ ის ნედლეული, რომელიც შეესაბამება მათ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს.

ჩვენი ტექნოლოგები გაგიწევენ მხარდაჭერას ყველა საკითხში, რომელიც ეხება ჩვენს მიერ მიწოდებული ნედლეულის გამოყენებას წარმოებაში, ხარისხის ამაღლებას ან საბოლოო პროდუქტის თვითღირებულების შემცირებას.

თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ტექნოლოგებს თქვენთან კავშირზე მყოფი გაყიდვების სპეციალისტის მეშვეობით ანდა საიტზე ფორმის შევსების  გზით.