პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

კომბინირებული მიწოდება

გააჩნია რა განვითარებული ლოგისტიკური სტრუქტურა (თანამედროვე სასაწყობო კომპლექსები, თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებები), ჩვენი კომპანია მზად არის შემოსთავაზოს კლიენტებს ტვირთის კონსოლიდაციის მომსახურება, ანუ საქონლის რამდენიმე პარტიის (სახეობის) გაერთიანება ერთ ტრანსპორტში იდენტური მარშრუტით გადაადგილებისათვის.