პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პოლიმერებით ვაჭრობა

ჩვენი კომპანია 10 წელზე მეტია ავითარებდა და ამჟამად ეფექტურად ახდენს სავაჭრო საქმიანობის რეალიზებას პოლიმერული ნედლეულის შემდეგ სავაჭრო ჯგუფებში:

- პოლიეთილენი;

- პოლიპროპილენი;

- პოლისტიროლი;

- აბც-პლასტიკი;

- პოლიკარბონატი;

- პოლიეთღილენტერეფტალატი (პეტ);

- პოლივინილქლორიდი (პვქ);

- სინთეტიკური კაუჩუკები;

- ნახშირბადოვანი შავი.

ჩვენ ვისწრაფით ჩვენს მიმწოდებლებთან და მყიდველებთან სხვადასხვა სახის პარტნიორული ურთიერთობების ასაგებად: გრძელვადიანი სტრატეგიული კონტრაქტებიდან ეფექტურ ურთიერთმოქმედებამდე პარტნიორთა ტაქტიკური ამოცანების გადაწყვეტისას.

სავაჭრო საქმიანობის რეალიზებისას ჩვენი კომპანია იყენებს ვაჭრობის ორგანიზების შემდეგ ხერხებს:

- პოლიმერული ნედლეულის მსხვილი პარტიებით შეძენა, რაც აძლევს მწარმოებელ ქარხნებს გაყიდვის დანახარჯების შემცირების შესაძლებლობას და აგრეთვე დანადგარების გადაწყობისას დაყოვნების დროის და ამასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირების შესაძლებლობას;

- ნედლეულის მარაგების საჭირო დონის მხარდამჭერი რეგიონალური სასაწყობო ცენტრების ქსელის გამოყენება, რაც იძლევა მყიდველებისათვის კონკურენტუნარიანი ფასის და საქონლის მიწოდების ყველაზე შევიწროებული ვადების შემოთავაზების შესაძლებლობას;

- საქონლის მიწოდება საავტომობილო, სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტით;

- სადაზღვევო მარაგების შექმნა უშუალოდ დამკვეთა საწყობებზე. ამ სქემის გამოყენებისას, ჩვენ ვახდენთ მყიდველებთან ნედლეულის შენახვის ორგანიზებას ხარჯის ტექნოლოგიური ნორმების შესაბამისად და გადავცემთ წარმოებაში მომხმარებლის დაკვეთის არსებობისას. აღნიშნული სქემა იძლევა მომხმარებელთა დანახარჯების მნიშვნელოვნად შემცირებისა და მათი ეფექტურობის ამაღლების შესაძლებლობას;

- მყიდველებისათვის გადახდის განვადების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.