პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

საქმიანობა


პოლიმერებით ვაჭრობა

ჩვენი კომპანია 10 წელზე მეტია ავითარებდა და ამჟამად ეფექტურად ახდენს სავაჭრო საქმიანობის რეალიზებას პოლიმერული ნედლეულის შემდეგ სავაჭრო ჯგუფებში: - პოლიეთილენი; - პოლიპროპილენი; - პოლისტიროლი; - აბც-პლასტიკი; - პოლიკარბონატი; - პოლი...

Უფრო ვრცლად

ინჟინირინგი

კომპანიის სტრუქტურაში ტექნოლოგიური ქვედანაყოფის არსებობა საქონლის უშუალო გაყიდვის გარდა  გვაძლევს ჩვენ ჩვენი დამკვეთების საინჟინრო მხარდაჭერის წარმოების შესაძლებლობას. კვალიფიციური ტექნოლოგები დაეხმარებიან ჩვენს პარტნიორებს ნედლეულის საჭირო მ...

Უფრო ვრცლად

ლოგისტიკა

პოლიმერული ნედლეულის ხარისხიანი შენახვისა და მომხმარებლებისათვის სწრაფი მიწოდების უზრუნველყოფა არის ჩვენი კომპანიის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. საკუთარი ტრანსპორტის არსებობა, პარტნიორული ურთიერთობები რუსეთის უმსხვილეს გადამზიდველებთან...

Უფრო ვრცლად