პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ისტორია

კომპანიის ახალი ისტორია ათვლას იწყებს 2010 წლიდან. ჩვენი პარტნიორები არიან როგორც პოლიმერული ნედლეულის უმსხვილესი მწარმოებლები, აგრეთვე საბოლოო პროდუქტების ათასობით მწარმოებელი. ჯგუფის ქვედანაყოფები რეგისტრირებულია შვეიცარიაში, ბელორუსიაში, რუსეთის ფედერაციაში, ყაზახეთში, უზბეკეთში, უკრაინაში, თურქეთში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში. კომპანია ოპერირებს ათობით საწყობით პოსტსაბჭოთა სივრცისა და ევროპის ტერიტორიაზე.

დიდ წილად კომპანიის წარმატება განპირობებულია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებით, რისთვისაც ჩვენ გამოვხატავთ მათ მიმართ მადლიერებასა. თავის მხრივ, ჩვენ მომავალშიც ვიქნებით ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობისა და პარტნიორობის ახალი მიმართულებების განვითარების იდეის მომხრეები.