პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ციფრები და ფაქტები

- 10 წელზე მეტი ბაზარზე;

- კომპანიის 180 მეტი თანამშრომელი;

- საწესდებო კაპიტალი - 70 მილიონი რუბლი (დაახლოებით 1 მილიონი ევრო);

- კომპანიის 2020 წლის მოგება – 31 მილიარდ რუბლზე მეტი (440 მილიონი ევრო ((2020 წლის ევროს საშუალო გაცვლითი კურსის საფუძველზე);

- ჩამოტვირთული პროდუქციის მოცულობა – ყოველწლიურად 300 ტონაზე მეტი;

- დამკვეთების რაოდენობა –1,5 ათასზე მეტი;

- დროებითი შენახვის საწყობების რაოდენობა - 300 მეტი;

- აუდიტორი – KPMG.