პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ჩვენს შესახებ


ისტორია

კომპანიის ახალი ისტორია ათვლას იწყებს 2010 წლიდან. ჩვენი პარტნიორები არიან როგორც პოლიმერული ნედლეულის უმსხვილესი მწარმოებლები, აგრეთვე საბოლოო პროდუქტების ათასობით მწარმოებელი. ჯგუფის ქვედანაყოფები რეგისტრირებულია შვეიცარიაში, ბელორუსიაში, რუსეთის ფ...

Უფრო ვრცლად

მისია და ღირებულებები

კომპანია  KARTLI-ს ძირითადი მისია არის პოლიმერული ნედლეულის მწარმოებლებისა და გადამმუშავებლისათვის ფართო სპექტრის შემოთავაზება მათ ხელთ არსებული საწარმოო, მატერიალური და ფინანსური რესურსების გამოყენების მიზნით კომპანიის ძირითადი ღირებულებები:...

Უფრო ვრცლად

ციფრები და ფაქტები

- 10 წელზე მეტი ბაზარზე; - კომპანიის 180 მეტი თანამშრომელი; - საწესდებო კაპიტალი - 70 მილიონი რუბლი (დაახლოებით 1 მილიონი ევრო); - კომპანიის 2020 წლის მოგება – 31 მილიარდ რუბლზე მეტი (440 მილიონი ევრო ((2020 წლის ევროს საშუალო გაცვლითი კურსი...

Უფრო ვრცლად

სტრატეგია

კომპანიის სტრატეგიული განვითარება წარმოდგენილია ორი მიმართულებით: პროდუქტების სტრატეგია და ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგია. პროდუქტების სტრატეგია: - ბაზრები. კომპანიის სტრატეგიული მიზნები მდგომარეობს წარმოდგენის მიღწეული დონის შენარჩუნება ...

Უფრო ვრცლად