Məsuliyyət


Ekoloji

“KARTLİ” şirkətlər qrupu ekoloji təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsini öz fəaliyyətinin ən mühüm prioritetlərindən biri hesab edir. Hazırda ISO 14001 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun olan korporativ ekoloji menecment sisteminin tətbiq...

More

Əməyi̇n təhlükəsi̇zli̇yi̇

Təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması, əməkdaşların həyat və sağlamlığının qorunması şirkətin əməyin mühafizəsi sahəsindəki fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Əməkdaşların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və sağlamlığının qorunm...

More

Kadr siyasəti

“KARTLİ” şirkətlər qrupunda çoxmillətli peşəkarlar kollektivi çalışır. İşəgötürən ilə işçilərin qarşılıqlı münasibətləri ədalətli tərəfdaşlıq prinsipi əsasında qurulur. “KARTLİ”-də peşəkar kollektivin formalaşdırılması prosesində aşağıdakı amillər...

More

Gənclər siyasəti

“KARTLİ” şirkətlər qrupunun heyətinin ümumi hissəsinin 80%-ni gənclər təşkil edir ki, bu da gənclər siyasətinin səmərəliliyindən xəbər verir və işçi heyətinin korporativ idarəetmə strategiyasına uyğundur. Gənc mütəxəssislərin dörddə üç hissəsi ali tə...

More

Tərcümeyi-hal

Tərcümeyi-hal forması

More