Tətbiqlər: avtomobil birləşmələri, ayaqqabılar, kabel və tel örtüklər üçün təsir dəyişdirici, poliamid modifikasiyası.