Tətbiqlər: şin protektoru və yan divar, ayaqqabı bazası, konveyer bant örtük, şlanq və boru örtük, idman malları.