İzopren kauçuk

Tətbiq sahəsi: adətən təbii kauçuk istifadə olunduğu və fiziki-mexaniki göstəricilərin yüksək texnolojiliyinin və sabitliyinin vacib olduğu sahələrdə istifadə üçün əla seçimdir.