Tətbiqlər: şlanqlar, möhürlər, contalar, dam örtükləri, kabel qabıqları.