Yağla doldurulmuş (emulsiyalı) butadien-stirol kauçuk

Tətbiq sahəsi: şin, rezintexniki, kabel və ayaqqabı sənayesi.