Butilkauçuk

Tətbiq sahəsi: şinlər, vulkanizasiya diafraqmaları, buxar şlanqları, rezin halqalar, kipləşdiricilər, hermetiklər və dam örtükləri.