Butadien kauçuk

Tətbiq sahəsi: ayaqqabı, şin, asbest-rezin məhsulları, rəngli rezintexniki məhsullar, şlanqlar və konveyer lentlərinin istehsalında, kabellərin izolyasiyasında istifadə olunur.