Butilkauçuk

Tətbiq sahəsi: şinlər, vulkanizasiya diafraqmaları, buxar şlanqları, rezin halqalar, kipləşdiricilər, hermetiklər və dam örtükləri.

Butadien kauçuk

Tətbiq sahəsi: ayaqqabı, şin, asbest-rezin məhsulları, rəngli rezintexniki məhsullar, şlanqlar və konveyer lentlərinin istehsalında, kabellərin izolyasiyasında istifadə olunur.

Yağla doldurulmuş emulsiyalı butadien-stirol kauçuk

Tətbiq sahəsi: şin, rezintexniki, kabel və ayaqqabı sənayesi.

Yağla doldurulmuş (emulsiyalı) butadien-stirol kauçuk

Tətbiq sahəsi: şin, rezintexniki, kabel və ayaqqabı sənayesi.

İzopren kauçuk

Tətbiq sahəsi: adətən təbii kauçuk istifadə olunduğu və fiziki-mexaniki göstəricilərin yüksək texnolojiliyinin və sabitliyinin vacib olduğu sahələrdə istifadə üçün əla seçimdir.

Məhlul polimerləşməli butadien-stirol kauçuklar

Tətbiq sahəsi: şin protektorlarının, konveyer lentlərinin, texniki plitələrin istehsalında və ayaqqabı istehsalında.

EPDM / Etilen propilen dien kauçukları

Tətbiqlər: şlanqlar, möhürlər, contalar, dam örtükləri, kabel qabıqları.

PBR / Polybutadiene kauçukları

Tətbiqlər: şin protektoru və yan divar, ayaqqabı bazası, konveyer bant örtük, şlanq və boru örtük, idman malları.

POE / Poliolefin kauçuklar

Tətbiqlər: avtomobil birləşmələri, ayaqqabılar, kabel və tel örtüklər üçün təsir dəyişdirici, poliamid modifikasiyası.

Termoplastik elastomer

Əhatə dairəsi: dam örtükləri, yol bitumu, yüksək təsirli plastiklər, ayaqqabı altlığı materialları, qoruyucu örtüklər, yapışdırıcılar, elektrik məhsulları istehsalı.