Polivinilxlorid (PVX)

Suspenziyalı PVX
Emulsiyalı PVX
Tətbiq sahəsi: şlanq, süni dəri, izolyasiya, pəncərə çərçivələri, linoleumların istehsalı.