Polipropilen

Homopolimer
Blok sopolimer
Stats sopolimer
Tətbiq sahəsi: plyonkaların, kisələrin, taraların, boruların, egtiyat hissələrin, qab-qacağın, geosintetik materialların istehsalı.